Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2015

Hình xưa Nử Quân Nhân và Quân Trường VNCH

Quân Trường QLVNCH


Thao Trường Đổ Mồ Hôi - Chiến Trường Bớt Đổ MáuLục Quân Việt Nam 


Đường trường xa muôn vó câu bay dập dồn, 
Đoàn hùng binh trong sương lướt gió reo vang, 
Đi đi đi lời thề nguyền tung gươm thiêng thi gan tài. 
Đời hùng cường quyết chiến đấu đoàn quân ra đi, 
Đây đoàn quân ra đi nhịp nhàng, 
Mang theo thiên hùng ca thắm tươig trời Nam bốn phương. 
Ta anh hùng muôn quân phá tan cường binh 
Chí tang bồng mang theo khắp nơi tung hoành 

Đường trường xa ta quyết đi cho đến cùng 
Nhịp trời mây đoàn quân cất bước đi mau 
Nơi biên cương muôn quân theo loa thét vang 
Cố chiến thắng thề một lòng chung sức xây Việt Nam quang vinh 
Phá tan tành ầm ầm đoàn quân xông pha 
Thét oai linh tung gươm giết tan quân thù 

Đoàn hùng binh say sưa nhìn trong trời sương 
Ta anh hùng đời đời Lục Quân Việt Nam 
Xa nhìn thấp thoáng trong mây 
Muôn bóng quân Nam chập chùng xây thành vinh quang 
Tiếng vang muôn đời Lục Quân Việt Nam.    

 


 

 

 

 

 

 

  
 Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét