Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2015

Hình ảnh xưa : Binh Chủng Hải Quân VNCH

Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà - Binh Chủng Hải QuânKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét